Issue
Persepsi Media
Persepsi Publik
Ketua KPK 2019-2023
56%
5%
39%
30%
56%
14%
Pengesahan UU KPK
50%
8%
42%
11%
55%
34%
Kenaikan Cukai Rokok 2020
61%
8%
31%
2%
62%
36%
Revisi UU Perkawinan
57%
9%
34%
76%
24%
Kasus Dana Hibah Koni
35%
8%
57%
12%
55%
33%
DarkLight