Video

Guru Dipersekusi - Tirtografi

Kemungkinan murid yang melakukan persekusi diakibatkan pola asuh di rumah yang kurang...