Kolom Penulis

Kami terbuka dengan pelbagai sudut pandang. Kirimkan opini Anda ke opini@tirto.id
Yogi Setya Permana
Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI dan peminat kajian contentious politics pada negara-negara demokrasi baru
DarkLight