Menuju konten utama

20 Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 dan Kunci Jawaban

Contoh Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) kelas 3 semester 2 mata pelajaran Bahasa Jawa bisa menjadi bahan belajar siswa. Berikut contoh soal dan jawaban.

20 Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 dan Kunci Jawaban
Pelajar mengikuti kompetisi bahasa dan sastra Jawa 2022 di Taman Pintar, Yogyakarta, Senin (22/8/2022). ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/hp.

tirto.id - Contoh Soal Penilaian Tengah Semester (PTS) kelas 3 semester 2 mata pelajaran Bahasa Jawa bisa menjadi bahan belajar siswa.

Setelah mengerjakan contoh soal, siswa dapat mengecek jawaban yang benar di kolom kunci jawaban.

Contoh soal Bahasa Jawa kelas 3 di bawah ini juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur pemahaman siswa atas materi yang telah diajarkan selama setengah semester genap.

Materi Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2

Dalam waktu dekat ini, siswa akan menghadapi penilaian tengah semester. Adapun materi yang akan diujikan dalam PTS, materi mata pelajaran Bahasa Jawa kelas 3 SD/MI terdiri dari 7 pelajaran, yaitu:

 • Wulangan 1: Welas Asih marang Kewan lan Tetuwuhan
 • Wulangan 2: Pengalaman kang Nyenengake
 • Wulangan 3: Mangsa
 • Wulangan 4: Donya Saisine
 • Wulangan 5: Hemat Energi
 • Wulangan 6: Dolanan karo Olahraga
 • Wulangan 7: Pakulinan Becik

Contoh Soal PTS Bahasa Jawa Kelas 3 Semester 2 dan Jawaban

Soal Pilihan Ganda

Pandhawa Lima

Pandhawa iku ana lima, yaiku : Puntadewa utawa Yudhistira, Bima utawa Werkudara, Arjuna utawa Janaka, Nakula lan Sadewa.

Prabu Pandhu lan Dewi Kunthi kagungan putra telu, yaiku : Puntadewa, Bima lan Arjuna. Dene karo Dewi Madrim kagungan putra loro kembar, yaiku Nakula lan Sadewa.

Para Pandhawa iku sekti mandraguna, ora duwe watak gumedhe lan sombong. Watake tansah andhap asor, sopan santun, ngajeni marang sapa wae. Luwih – luwih marang rama lan ibu, sedulur tuwa lan ibu guru.

1. Raden Janaka satriya ing ….

a. mandura

b. madukara

c. maduraka

d. maospati

Jawaban: B

2. Pandhawa iku putrane sapa?

a. Prabu Pandhu Dewanata

b. Pandhu

c. Bima

d. Dewi Madrim

Jawaban: A

3. Pandhawa iku ana pira?

a. lima

b. loro

c. limalas

d. pitu

jawaban: A

4. Wayang mau bengi … laire Raden Gathotkaca. Ukara kasebut benere ….

a. critane

b. lakone

c. dongenge

d. judule

Jawaban: B

5. Kepriye watake para Pandhawa?

a. asor

b. andhap

c. andhap asor, sopan santun

d. santun

Jawaban: C

6. Omah dara arane ….

a. pagupon

b. kurungan

c. tala

d. krangkeng

Jawaban: A

7. Ibu tindak Puskesmas arep ….

a. blonjo

b. dolan

c. mbayar listrik

d. priksa

Jawaban: D

8. Wong sing ora duwe pegaweyan diarani ….

a. tuna netra

b. tuna karya

c. tuna wisma

d. tuna wicara

Jawaban: B

9. Aja rame simbah lagi turu. Turu krama inggile ….

a. gerah

b. maos

c. duka

d. sare

Jawaban: D

10. Adikku sambat … mules.

a. tangane

b. dhadhane

c. wetenge

d. sirahe

Jawaban: C

11. Wong sing penggaweyane nglakokake sepur diarani ….

a. masinis

b. sopir

c. pilot

d. kusir

Jawaban: A

12. Anak asu arane kirik. Yen anak bebek arane ….

a. meri

b. minthi

c. kuthuk

d. piyik

Jawaban: A

13. Bagong iku mangane akeh, mula awake lemu ….

a. gembluk

b. ginuk – ginuk

c. gepeng

d. aking

Jawaban:B

14. Kembang lombok arane ….

a. besengut

b. dlongop

c. menik

d. karuk

Jawaban: C

15. Mendhunge kandel tandhane arep ….

a. panas

b. gluduk

c. terang

d. udan

Jawaban: D

Soal Isian Singkat

 1. Arit sing kethul iku asahen kareben …. (Jawaban: Landhep)
 2. Wit gedhang arane …. (Jawaban: Debog)
 3. Yen disrimpung sikile, lha yen dijewer …. (Jawaban: Kupinge)
 4. Sing krasa mumet iku …. (Jawaban: Sirahe)
 5. Kobis, sledri, wortel becik ditandur ing papan … (Jawaban: Pegunungan)

Baca juga artikel terkait CONTOH SOAL atau tulisan lainnya dari Ruhma Syifwatul Jinan

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Ruhma Syifwatul Jinan
Penulis: Ruhma Syifwatul Jinan
Editor: Yulaika Ramadhani