09 November 1989

Sarwo Edhie Wibowo - Mozaik Tirto

9 November 2017