NAPI KABUR

Ika mengatakan pemberian asimilasi kepada napi Isay sudah sesuai peraturan. Namun ia menyayangkan yang bersangkutan malah melarikan diri.

DarkLight