TKDN

Kemenperin mengupayakan penyederhanaan proses pengurusan sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri kecil dalam 5 hari.
DarkLight