MASJID

Berita terbaru mengenai masjid, rumah atau tempat ibadah umat Islam atau Muslim. Sebutan lain bagi masjid di Indonesia.
DarkLight