PELUKIS

Sedikitnya, perlu sembilan pameran sebelum mata hitam diakui sebagai capaian terluhur seorang Jeihan.
DarkLight