GRASI

Trump sangat suka memberikan grasi untuk kawan-kawannya. Motifnya? Duit.

DarkLight