Menuju konten utama

Pidato Hari Guru Bahasa Jawa tentang Pendidik & 2 Contoh Teksnya

Pidato Hari Guru dalam bahasa Jawa dapat mencakup berbagai tema tergantung pada konteks dan pesan yang ingin disampaikan. Berikut 2 teks contohnya.

Pidato Hari Guru Bahasa Jawa tentang Pendidik & 2 Contoh Teksnya
Ilustrasi Pidato. foto/Istoxkphoto

tirto.id - Pidato Hari Guru dalam bahasa Jawa dapat mencakup berbagai tema tergantung pada konteks dan pesan yang ingin disampaikan. Umumnya pidato Hari Guru akan berfokus pada penghargaan, ucapan terima kasih, dan pengakuan terhadap peran penting guru dalam membimbing dan mendidik generasi muda.

Pidato adalah salah satu hal yang dapat dibacakan di momen Peringatan Hari Guru 2023. Pidato tersebut dapat memuat perilaku-perilaku yang sebaiknya dilakukan peserta didik kepada guru.

Sebelum lebih jauh, tahukah Anda bahwa Hari Guru akan kembali diperingati pada Sabtu, 25 November 2023 mendatang. Hari Guru merupakan peringatan untuk mengenang jasa-jasa para guru sekaligus tanggal perayaan pendirian Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) pada 25 November 1945 silam.

Berkaitan Hari Guru 2023, Mendikbudristek telah meluncurkan pedoman peringatan tersebut dengan nomor surat 36927/MPK.A/TU.02.03/2023 tanggal 26 Oktober 2023. Pedoman tersebut memuat tema, logo, puncak acara, hingga ragam aktivitas yang dapat dilakukan untuk meramaikan Hari Guru 2023.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Hari Guru 1

Salah satu aktivitas yang dapat dilakukan untuk meramaikan peringatan Hari Guru 2023 adalah membacakan pidato. Berikut ini contoh pidato tentang Hari Guru dalam bahasa Jawa:

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung awit saking limpahan rahmat saha kanugrahanipun, kita sedaya saged makempal wonten mriki kangge mengeti Hari Guru Nasional 2023 kanthi boten wonten alangan setunggal menapa.

Sholawat saha salam mugi tansah katur dhumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Panutan ingkang sae lan kita ngarep-arep syafaatipun ing dinten akhir, amin.

Para rawuh ingkang minulya...

Pahlawan ora mung wong sing berjuang ing medan perang nglawan penjajah. Pahlawan ora mung wong sing nyusun strategi kanggo nggayuh kamardikan. Lan pahlawan ora mung wong sing bengok-bengok ing mimbar kanggo ngobong semangat perang.

Nanging, pahlawan uga sing ngadeg ing antarane sampeyan saiki. Dheweke dadi guru sing ngabdi marang tanah air lan bangsa kanthi ndhidhik para mudha.

Para guru ing ngarep, ora kabeh dibayar kanthi bener. Kudu sabar lan ngenteni kahanan sing luwih apik, sanajan anak lan bojone ing omah butuh pangan. Dadi, opo dheweke kudu ninggalake proses sinau?

Para guru terus berjuang tanpa sambat. Padha nyawiji kanggo ndhidhik generasi bangsa sabisa-bisa.

Mula kowe minangka murid kudu ngurmati perjuangane para guru. Ana akeh cara sampeyan bisa ngapresiasi guru. Kaping pisanan, sinau kanthi sregep. Guru iku mung dadi perantara, liyane pangerten iku kerja kerase murid.

Kapindho, ngrungokake serta ngamalke pitutur guru kang becik. Guru ora bakal mulang bab sing salah marang murid-muride. Dheweke tansah nuladani babagan ingkang becik, supaya murid-muride dadi wong sing berbudi.

Katelu, aja ngremehake pakaryane guru. Piwulang iku tugas sing angel, amarga ora kabeh wong gelem lan bisa ndhidhik. Kajaba iku, ora kabeh bocah duwe prilaku sing apik lan manut.

Ing tembe yen wis sukses, guru ora oleh ganjaran. Asil sukses ditujokake kanggo sampeyan kabeh. Mula, apresiasi saben pendhidhikan sing ditindakake guru.

Para rawuh ingkang minulya...

Mekaten pidato ingkang kula aturaken, mugi-mugi saged migunani tumrap kita sedaya. Selamat Hari Guru 2023, Mugi-mugi pendidikan Indonesia linangkung sae.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Contoh Pidato Bahasa Jawa tentang Hari Guru 2

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam kebajikan.

Sugeng ambal warsa para guru lan para pendidik, sanget sami sumeba utawa paramarta. Ingkang kita madani saking bapak, simbah, lan para guru-guru ingkang paring pelajaran, pepunjul, lan pangapunten marang para siswa-siswi ingkang padha njangkep ilmu.

Kula saged ngaturaken sami mugi-mugi ingkang kersaning Gusti Allah Swargi, para guru-tetuka nglestariaken adat budaya lan nilai-nilai luhur kanggo tetuka ingkang aja metu saka laku, gegayuhan, lan nalar pikiranipun. Para guru-tetuka,ipun gunggung kanggo antarane lan nggadahi ukara kanggo mangesthi utawa guru.

Guru, amargi utawa sing saling pantesipun, ingkang mangkepi ajaranipun. Sami mugi sarwa ajaranipun kersa diterusaken lan disambatipun dening para siswa-siswi ingkang sampun kersa milih ilmu kanggo perkawisipun. Ugi mugi sami sumebakipun ana ingkang kersa milih ilmu lan pangertenan.

Inggih punika, guru wonten ing posisi kang sami sumelukaken, kiyantos kasedya utawa kasedya. Rika, ing pamrih pisanipun panjenengan sami sampun sumangga ngabagi ilmu, kalebu nasehat lan pangawijilanipun. Ingkang karsa sampun kita trusaken. Panjenengan sampun kalebu sajrone bangsa ingkang lumrah, nyaman, lan amanah.

Kagem pangawijilaning para siswa-siswi, panjenengan guru sampun kalebu menawa ora ana sing omong-omong, nanging sami sami panceneng jujur. Ingkang mrih para siswa ing wewengkon kang aman lan sejuk, ana ingkang ndandani guru sarwa, ingkang ing awak dipun trep lan dicaturake, sahingga dipun swasti pika.

Ing rembug ingkang lagi, ngaturaken panuwunanipun, kita swargi ingkang sumangga nganteni pangapura. Amanah kang padha nganti, lan nyaman kang padha pepak. Sami dudu sarwa ingkang manungsa, lan kula saged ngaturaken sugeng wasis lan sami wiyata wijilan kanggo kita kabeh.

Mugi Gusti Allah Swargi ngersaakan sami anugerahipun, lan kersa sami panguripipun sampun karaharja. Sugeng enjang warsa para guru, sami sami sumeba utawa paramarta, lan panjenenganipun sampun nyanggra rauh sarwa ana ing wewengkon panguripipun.

Sugeng Madang Gusti, Sugeng Aji Guru, Sugeng Warsa Enggal, Sami Sami Sumeba Utawa Paramarta. Rahayu, rahayu, rahayu.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baca juga artikel terkait HARI GURU 2023 atau tulisan lainnya dari Syamsul Dwi Maarif

tirto.id - Sosial budaya
Kontributor: Syamsul Dwi Maarif
Penulis: Syamsul Dwi Maarif
Editor: Yulaika Ramadhani