Menuju konten utama

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 dan Jawabannya

Contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 3 semester 1 dan jawabannya ini dapat dijadikan bahan pembelajaran saat siswa akan menghadapi ujian PTS.

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 dan Jawabannya
Sejumlah murid mengikuti pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen di SDN 065 Cihampelas, Bandung, Jawa Barat, Senin (10/1/2022). ANTARA FOTO/Novrian Arbi/wsj.

tirto.id - Sejumlah contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Sunda kelas 3 SD semester 1 dan jawabannya yang disajikan dalam artikel ini dapat dijadikan sebagai bahan belajar serta latihan menjelang dilaksanakannya ujian berupa Penilaian Tengah Semester (PTS) atau Ujian Tengah Semester (UTS).

Berbagai contoh soal PTS Bahasa Sunda yang diperuntukkan bagi kelas 3 SD semester 1 tersebut juga dapat digunakan oleh para guru sebagai acuan dalam membuat materi ujian guna mengukur pemahaman siswa atas materi yang telah diajarkan selama setengah semester.

Dengan banyak mengerjakan contoh-contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 3 semester 1 yang turut disertai dengan jawabannya ini diharapkan dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi PTS agar memperoleh nilai yang maksimal.

Pembuatan contoh soal PTS Bahasa Sunda kelas 3 semester 1 tersebut tentunya telah disesuaikan dengan materi Bahasa Sunda untuk kelas 3 SD.

PTS itu sendiri merupakan sistem penilaian kinerja dan proses belajar siswa yang telah dilakukan dalam kurun waktu setengah semester atau tiga bulan terakhir.

Contoh Soal PTS Bahasa Sunda Kelas 3 Semester 1 dan Jawaban

Berikut ini disajikan beberapa contoh soal PTS mata pelajaran Bahasa Sunda untuk kelas 3 semester 1 yang dilengkapi dengan kunci jawabannya.

Bacaan untuk soal nomor 1 dan 2

Oray-orayan, Luar-léor ka sawah.Entong ka sawah, Paréna keur sumedeung beukah.Mending ge teuleum, di leuwi loba nu mandi.Saha nu mandi?Anu mandi na pandeuri.

Oray-orayan, Luar-léor mapay kebon.Entong ka kebon, loba barudak keur ngangon.Mending ge teuleum, di leuwi loba nu mandi.Saha nu mandi?Anu mandi na pandeuri.

1. Tinu bacaan diluhur, sabab kudu ka leuwi teh nyaeta....

A. di leuwi loba nu ameng

B. di leuwi loba nu panen

C. di leuwi loba jalma

D. di leuwi loba nu mandi

Jawaban: D

2. Tina bacaan di luhur, nu luar leor mapay sawah teh nyaeta....

A. Buaya

B. Keong

C. Oray

D. Simeut

Jawaban: C

3. Barudak keur lalajo sasangon di tvri bandung. Aksara gede nu leres ti kalimat nu di luhur nyaeta….

A. Barudak keur lalajo sasangon di tvri Bandung.

B. Barudak keur lalajo sasangon di TVRI bandung.

C. Barudak keur lalajo sasangon di TVRI bandung.

D. Barudak keur lalajo sasangon di TVRI Bandung

Jawaban: D

4. Istilah patempatan lapang nu lega, biasana di hareupeun bale desa nyaeta...

A. Alun-alun

B. Pasir

C. Lamping

D. Babakan

Jawaban: A

5. Disebutna bal kaluar lapangan nyaeta…

A. Gol

B. Out

C. Obset

D. Hand

Jawaban: B

6. Tatajong nyaeta kaasup kana kecap rajekan....

A. Dwireka

B. Rajekan

C. Dwimurni

D. Dwipurwa

Jawaban: D

7. Angkleung-angkleungan nyaeta kaasup kana kecap rajekan....

A. Dwireka

B. Rajekan

C. Dwimurni

D. Dwipurwa

Jawaban: C

8. Gunta-ganti nyaeta kaasup kana kecap rajekan....

A. Dwireka

B. Rajekan

C. Dwimurni

D. Dwipurwa

Jawaban: A

9. Olahraga nu make reket jeung bal leutik nyaeta…

A. Voly

B. Basket

C. Tenis

D. Sepak takraw

Jawaban: C

10. Disebutna bal asup kana gawang nyaeta....

A. Gol

B. Out

C. Obset

D. Hand

Jawaban: A

11. Istilah patempatan gunung leutik tur handap nyaeta....

A. Alun-alun

B. Pasir

C. Lamping

D. Babakan

Jawaban: B

12. Istilah patempatan sisi gunung antara puncak jeung tutugan nyaeta....

A. Alun-alun

B. Pasir

C. Lamping

D. Babakan

Jawaban: C

13. Salah sahiji sastra sunda anu direka dina wangun basa ugeran (puisi) nyaeta….

A. Prosa

B. Paguneman

C. Sajak

D. Pupuh

Jawaban: C

14. Budak teh resep pisan tataekan. Asal kecap tina kecap tataekan nyaeta ....

A. Taek

B. Naek

C. Taekan

D. Naekan

Jawaban: A

15. Anu asup ka istilah sosobatan nyaeta….

A. Ambek

B. Balad

C. Ngeusi

D. Badag

Jawaban: B

16. Wanci sarupna/hariem bengeut kira-kita tabuh ....

A. 15.00

B. 17.30

C. 18.00

D. 18.30

Jawaban: D

17. Kalimah anu eusina masihan terang informasi ka batur dina berbagai situasi nyaeta….

A. Kalimah ngantet

B. Kalimah pananya

C. Kalimah parentah

D. Kalimah wawaran

Jawaban: D

18. A B A Y A R => pami disusun janten istilah sosobatan nyaeta…..

A. Asih

B. Sobat

C. Batur

D. Baraya

Jawaban: D

19. Kecap asal tina kecap ngarepotkeun nyaeta ....

A. Repot

B. Rerepot

C. Repoteun

D. Direpotkeun

Jawaban: A

20. Jam lima isuk-isuk disebutna wanci ....

A. Janari

B. Tumorek

C. Balebat

D. Murag ciibun

Jawaban: C

21. Riana ngabejaan baturna yen isukan lalajo wayang jam 10.00. Pami kalimah nu di luhur janten kalimah wawaran langsung nyaeta….

A. Ceuk Riri, “Isukan lalajo wayang jam 10.00.”

B. Ceuk Tania, “Isukan lalajo wayang jam 10.00.”

C. Ceuk Riana, “Isukan lalajo wayang jam 10.00.”

D. Ceuk Rizqi, “Isukan lalajo wayang jam 10.00.”

Jawaban: C

22. Murid sd mekarsari ngojay di karang setra. Aksara gede nu leres ti kalimat nu di luhur nyaeta….

A. Murid SD Mekarsari ngojay di Karang Setra

B. Murid sd Mekarsari ngojay di karang setra.

C. Murid SD Mekarsari ngojay di karang setra

D. Murid sd Mekarsari ngojay di Karang setra

Jawaban: A

23. Alvaro ngabejaan yen isukan di sakola aya ulangan basa Sunda. Pami kalimah nu di luhur janten kalimah wawaran langsung nyaeta….

A. Ceuk Tino, “Isukan di sakola aya ulangan basa Sunda.”

B. Ceuk Alvaro, “Isukan di sakola aya ulangan basa Sunda.”

C. Ceuk Rara, “Isukan di sakola aya ulangan basa Sunda.”

D. Ceuk Maman, “Isukan di sakola aya ulangan basa Sunda.”

Jawaban: B

24. Bu Guru ………………. Diajar tari jaipong. Kecap anu leres kanggo titik-titik nu di luhur nyaeta….

A. Hayang

B. Hoyong

C. Palay

D. Kabita

Jawaban: C

25. Abdi ………………. Diajar tari jaipong. Kecap anu leres kanggo titik-titik nu di luhur nyaeta….

A. Hayang

B. Hoyong

C. Palay

D. Kabita

Jawaban: B

Baca juga artikel terkait CONTOH SOAL BAHASA SUNDA atau tulisan lainnya dari Ririn Margiyanti

tirto.id - Pendidikan
Kontributor: Ririn Margiyanti
Penulis: Ririn Margiyanti
Editor: Dhita Koesno