PENGUNGSI

Pengungsi dan migran tidak boleh ditinggalkan dalam proses vaksinasi COVID-19.
DarkLight