Muhammad Iqbal
Sejarawan. Pengajar di IAIN Palangka Raya