FENOMENA ALAM

Berita terbaru mengenai fenomena equinox, di mana matahari melintasi garis khatulistiwa dan secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun.