ABU BAKAR BAASYIR BEBAS

Berita mengenai Abu Bakar Ba'asyir Bebas yang merupakan tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab.
DarkLight