PERIKSA DATA

Dalam kurun waktu hampir 4 tahun, terdapat 139 insiden senjata api yang melibatkan aparat kepolisian.
DarkLight