PEMAKZULAN PRESIDEN

Berita terbaru mengenai tindakan dalam menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara. Merupakan langkah awal dalam proses pemecatan pejabat.