PERDAGANGAN MANUSIA

Berita mengenai Perdagangan Manusia yang merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia.
DarkLight