KETIMPANGAN PENGELUARAN

BPS mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio sebesar 0,381 pada September 2022.
DarkLight