SANGIHE

Tak hanya rakyat yang melawan, Bupati Kepulauan Sangihe Jabes Ezar Gaghana menyatakan menolak tambang PT TMS.
DarkLight