WORLD TELECOMMUNICATIONS DAY

World telecommunications day atau Hari Telekomunikasi Sedunia 17 Mei: sejarah dan tema tahun ini.
DarkLight