KOMIK

Berita terbaru mengenai komik, sebuah seni menggunakan gambar-gambar dan menyusunnya sedemikian rupa hingga membentuk jalinan cerita.
DarkLight