SHOPEE

Handhika Jahja memastikan langkah penyesuaian yang diambil oleh Shopee dipastikan tidak berdampak kepada Shopee Indonesia.
DarkLight