POLIGAMI

Berita terbaru terkait sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.
DarkLight