PERGERAKAN NASIONAL

Berita terbaru mengenai Pergerakan Nasional, suatu bentuk perlawanan terhadap kepada kaum penjajah yang dilaksanakan tidak dengan menggunakan kekuatan.
DarkLight