PENGESAHAN PERPPU CIPTA KERJA

<em>Pengesahan Perpu Cipta Kerja mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial ke arah ekonomi kapitalistik dan neo-liberalistik.</em>

DarkLight