PENENGGELAMAN KAPAL

Berita terkini mengenai tenggelamnya kapal secara sengaja dengan membiarkan air mengalir ke lambung kapal.
DarkLight