PALESTINA

Berita terbari mengenai Palestina, sebuah negara di Timur Tengah antara Laut Tengah dan Sungai Yordan.
DarkLight