MENWA

Mahasiswa menuntut pihak kampus dan Menwa bertanggungjawab serta menuntut agar Menwa Satuan UPNVJ dibubarkan.
DarkLight