KISRUH LAUT NATUNA

Berita terkini mengenai masuknya kapal coast guard dari China ke dalam teritori laut Indonesia di Natuna tanpa izin.
DarkLight