HARGA MINYAK DUNIA

berita mengenai nilai harga minyak yang ditentukan melalui penawaran dan permintaan dari seluruh dunia.