ELON MUSK

Gagasan roket propelan demi manusia dapat terbang ke luar angkasa muncul pertama kali pada 1903 dan kemudian terus disempurnakan.
DarkLight