ASURANSI

Berita terbaru mengenai bentuk jaminan dalam perjanjian antara dua belah pihak terhadap sesatu, seperti rumah, jiwa, harta benda.
DarkLight